Nasza misja

Stowarzyszenie “adopcyjni.pl” chce działać na rzecz rodziny i rodzicielstwa poprzez m.in.:
· wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.
· promowanie i wspieranie rodzinnych form pieczy zastępczej.
· promocję i organizację wolontariatu.
· troszczenie się o pozytywny stosunek społeczeństwa wobec adopcji.
· pomoc w dostępie do pomocy specjalistycznej.
· ochronę praw rodzin adopcyjnych na kolejnych etapach przysposobienia.
· wspieranie rozwoju dzieci.
Cele Stowarzyszenia “adopcyjni.pl” chce realizować przez m.in.:
· organizację form samopomocowych;
· udział w dyskusji publicznej;
· konsultacje specjalistyczne;
· reprezentowanie i obrona interesów rodzin adopcyjnych i zastępczych.
· współpracę z placówkami oświaty.
· organizację wolontariatu.
· współpracę z osobami, instytucjami, urzędami działającymi na rzecz rodzin adopcyjnych i innych form pieczy zastępczej.