Jak powstało stowarzyszenie

Pomysł spotkań rodziców adopcyjnych narodził się poniekąd z … bezsilności, która często dotykała nas, rodziców w zderzeniu z problemami naszych dzieci. Te problemy, niejednokrotnie wynikały z  odmiennego bagażu doświadczeń czy kwestii zdrowotnych naszych pociech. W wielu sytuacjach wsparcia i pomocy nie umiało udzielić nam środowisko szkolne, czy  przedszkolne. To zaowocowało szukaniem pomocy nie tylko wśród specjalistów (co jest naturalne), ale również wśród innych rodziców, którzy zmagają się z podobnymi trudnościami. Nasze kroki skierowaliśmy w stronę Ośrodka Adopcyjnego, jako naturalnego miejsca wsparcia i porozumienia. Tutaj poprosiliśmy o możliwość comiesięcznych spotkań i wymiany doświadczeń. Tak narodziła się WySpa – czyli Wychowawcze Spa. Pierwsze spotkanie WySpy odbyło się 16. 10. 2014 r. w siedzibie Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego we Wrocławiu. Odtąd spotykamy się cyklicznie w otwartej nieformalnej grupie rodziców, którzy mają potrzebę dzielenia się własnym doświadczeniem, a także odwagę szukania pomocy w sytuacjach trudnych… Po niemal dwóch latach postanowiliśmy nasze działania sformalizować, gdyż zauważyliśmy rosnącą potrzebę stworzenia wielopłaszczyznowej platformy wymiany myśli, poglądów, doświadczeń, przestrzeni  do rozmowy o adopcji w bardzo różnych aspektach. Widoczna wydaje się być również potrzeba konkretnej pomocy dla środowiska rodzin adopcyjnych w postaci m.in. budowania bazy specjalistów znających problematykę dzieci opuszczonych. Tak powstało Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych „ adopcyjni.pl ” przy Archidiecezjalnym Ośrodku  Adopcyjnym we Wrocławiu.