Grupa wsparcia, czyli Wy-Spa

Spotkania grupy wsparcia, nazywanej Wychowawczym Spa, w skrócie Wy-Spa  odbywają się zazwyczaj w III. poniedziałek m-ca przy ul. Katedralnej 4, we Wrocławiu o godz. 18:00-20:00*

 

Wychowawcze Spa pomyślane zostało jako spotkanie rodziców adopcyjnych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką wychowania. Spotkania nasze odbywają się już od dłuższego czasu. W tym czasie poruszyliśmy wiele tematów, wielokrotnie dotykaliśmy bardzo trudnych problemów, z którymi borykają się nasze adoptowane dzieci, a my wraz z nimi. Bagaż doświadczeń, z jakim przychodzą do nas dzieci, niejednokrotnie generuje problemy, z którymi trudno nam, rodzicom się zmierzyć. Zdarza się, że nie radzi sobie z nimi środowisko szkolne, czy przedszkolne.  To spowodowało, iż zaczęliśmy szukać pomocy nie tylko wśród specjalistów, ale również wśród rodziców, którzy zmagają się z podobnymi trudnościami.

Serdecznie zapraszamy każdego rodzica adopcyjnego zainteresowanego tematem wychowania czy potrzebującego porozmawiać z innymi rodzicami doświadczającymi podobnych trudności w atmosferze zaufania i zrozumienia.