Pomoc, poradnictwo

Konsultacje zarówno psychologa, rodzica adopcyjnego jak również inne nasze inicjatywy są całkowicie nieodpłatne dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Wrocławia.